MB Klub

Mercedes-Benz klub Slovensko začal svoju činnosť v roku 1997. Od roku 1999 je členom združenia Mercedes-Benz Classic Car Club Intrenational, ktorý v súčasnosti združuje 68 klubov z celého sveta.

Cieľom klubu je podporovanie spolupatričnosti majiteľov, užívateľov a priaznivcov značky “Mercedes – Benz”. Podľa slov prezidenta a zakladateľa Mercedes-Benz Clubu Slovensko pána Františka Strachwitza: “Nie je to klub, ktorý by sa zaoberal napríklad iba veteránmi, myšlienkou tohto združenia je skôr pocit spolupatričnosti a vernosti k značke. Členovia klubu sú akýmisi reprezentantmi trojcípej hviezdy na Slovensku”.

Certifikát na stiahnutie